20 LECIE ZWIĄZKU PRACODAWCÓW POWIATU ZGORZELECKIEGO

Świętowaliśmy 25 lat Europa-Miasto wspólnie z BusinessCircle
Goerlitz Zgorzelec

nasze stoisko spotkało się z dużym zainteresowaniem - odwiedzili nas
Michael Kretschmer - Premier Saksonii i Oberbürgermeister Görlitz Octavian Ursu
Były rozmowy, spotkania, wymiana doświadczeń TO BYŁ UDANY DZIEŃ - dziękujemy,
z a p r a s z a m y w n a s z e s z e r e g i - N A P R A W D Ę W A R T O


DZIĘKUJEMY

O NAS

Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego / ZPPZ powstał w 2003 roku. Związek działa na podstawie ustawy
z dnia 23 maja 1991r. Związek jest organizacją samorządną
i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
Podstawowe zasady działania ZPPZ
• być niezależnym od władz państwowych i samorządowych ale ściśle z nimi współpracować,
• być apolitycznym i nie wiązać się trwale
z partiami politycznymi, ale orientować się w ich programach

i wspierać te, które rozwiązują problemy pracodawców
• reprezentować i bronić interesów pracodawców,
• być organizacją pracodawców o charakterze dobrowolnego zrzeszania

PRZYSTĄP DO NAS - NAPRAWDĘ WARTO
RAZEM JESTEŚMY SILNI

CELE ZPPZ
• reprezentowanie interesów społecznych
i gospodarczych pracodawców w regionie, wobec związków, zawodowych pracobiorców, organów władzy, administracji
i samorządów, rozwój dialogu społecznego
• oddziaływanie na kształtowanie polityki regionalnej
i ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawcy,
• organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców, organizowanie szkoleń
• uwzględnienie w systemie edukacji zgodności
z potrzebami lokalnego rynku pracy

występowanie o pomoc w ramach Narodowych Planów Rozwoju, Projektów Unii Europejskiej

WŁADZE ZPPZ

Organami statutowymi Związku są:
1.Zebranie Ogólne Związku
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna.
Całokształtem działalności Związku kieruje Zarząd ZPPZ: Tomasz Strykowski - Przewodniczący
Marek Bader - Wiceprzewodniczący
Wojciech Brzeziński i Ireneusz Kropidłowski-Członkowie Komisja Rewizyjna:

Marietta Brzezińska - Przewodnicząca
Jerzy Frania i Jolanta Kropidłowska - członkowie

PRZYSTĄP DO NAS -
poproś a przyślemy emailem – DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA, – wypełnij, odeślij
(forma cyfrowa akceptowana -e-mail).
W razie jakichkolwiek niejasności, pytania prosimy przesyłać na adres: biuro@zppz.pl
Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego,

ul.Podwale 15, 59-900 ZGORZELEC.
NIP 615-19-15-137.
KRS: 0000189521.REGON:231225384
konto nr 68 2490 0005 0000 4530 1288 2495
e-mail: biuro@zppz.pl

SKŁADKI • Pracodawcy zatrudniający do 3 pracowników oraz członkowie ZPPZ ,emeryci i osoby nie prowadzące działalności gospodarczej – składka roczna w wys.150 zł
• Pracodawcy zatrudniający od 4-20 pracowników
– składka roczna w wys. 250 zł
• Pracodawcy zatrudniający od 21-50 pracowników
– składka roczna w wys. 350 zł
• Pracodawcy zatrudniający od 51-200 pracowników

– składka roczna w wys. 550 zł
• Pracodawcy zatrudniający ponad 200 pracowników

– składka roczna w wys. 1050 zł .
Składka na rzecz Związku Pracodawców może być zaliczana
w koszty uzyskania przychodu.

CZŁONKOWIE ZPPZ

Agencja „Z-4 - e-mail : w.zoszczuk@gmail.com
Agencja Nieruchomości „KRUPIŃSKI” Zgorzelec e-mail: hekru@wp.pl
Agencja Artystyczna „ORFEUSZ” e-mail: orfeusz33@poczta.onet.pl
AM Mobilis - Andrzej Muniak - Sulików e-mail: mobilis@wp.pl
AK FUTURE” P.W. Andrzej Krzywiński e-mail: biuro@nowemieszkania.info
BETRANS Spółka z o.o. Oddział w Bogatyni e-mail oddział.bogatynia@betrans.pl
BIESIADA SC Kożmin 7, e-mail: biuro@biesiada.net ,www.biesiada.net
CECH RZEMIOSŁZgorzelec www, cech.zgorzelec.pl
Centrum Sportowo Rekreacyjne biuro@csr.zgorzelec.pl ,
„Centrum Coachingowo-Szkoleniowe” e-mail:centrumcoachingowe@gmail.com
DOM-BUD Grzegorz Fic grze.fic@gmail.com
ELECTRICS Juchniewicz www.juchniewiczelectrics.pl
EM Brokers Sp.z o.o. e-mail: bader@embrokers.pl
EURO-PARTNER Dawid Szumiło
e-mail: biuro@europartner-ds.eu
GS Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Bogatyni. e-mail:zarzad@gs.bogatynia .net.pl
Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Bogatynia,
e-mail: gpo@gpobogatynia.pl www.gpobogatynia.pl
„GOLDDOG” Sandra Wojciechowska mail: info@goldfitness.pl
„INTERHURT” Sp.z o.o. Zgorzelemail: biuro@interhurt.com.pl
„INSBUD” P.R.I. Sp.z o.o.,mail: biuro@insbudzgorzelec.pl
INSAKO - Artur Kostecki e-mail: biuro.insako@gmail.com
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Robert Rakoczy.
e-mail: doradca.podatkowy.robert.rakoczy@gmail.com
KROMBUD Sp.z.o.o.biuro@krombud.de , www.krombud.de
LABTECHNE Sp.z o.o. e-mail: labtechne@labtechne.pl
LIDER BIURO RACHUNKOWE - 59-920 Bogatynia
e-mail: lider1bhp@gmail.com , www.lider-twojksiegowy.pl
„LUXBUD” Firma Projektowo-Bud. mail: biuro@luxbud.net.pl
M-POINT Michał Biedroński e-mail:biuro@m-point.pro
„Meblo-Hel” Marek Zarycki, e-mail: meblo-hel@o2.pl,
MDS Projekt D.Szołomicki e-mail: mdsprojekt@wp.pl
MONAGA Firma Konfekcyjna e-mail: monaga@monaga.pl
NOCLEGI Grzegorz Warda e-mail: grzwarda@gmail.com
„NYSA” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
e-mail: z.kozłowski@pwik.zgorzelec.pl
„Piwnica Staromiejska” „Zagroda Kołodzieja”
e-mail: piwnica@staromiejska.zgorzelec.pl

PHU KAWECKI - Piotr Kawecki - Bogatynia
www phukawecki.pl, e-mail:piotr@phukawecki.pl
POROMER Sp.z o.o. –Zgorzelec.e-mail: poromer@prokonto.pc
P.B.U „ REBUS”
Ryszard Lewsza , e-mail: rebud999@wp.pl
Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Sp.j. strykowski.info@poczta.onet.pl
Przedsiębiorstwo WIKTORIA Sp.z o.o. e-mail: biuro@pralniazgorzelec.com
SEC - Zgorzelec Sp.z o.o. www.zpec.com.pl , e-mail: zpec@zpec.com.pl
SKW Projekt Sp.z o.o. www.skw.pl e-mail:skw@skw.pl
Zakład Ogólnobudowlany Mateusz Brąberek genbudx@poczta.onet.pl
„ASTRA” Ul. Główna 4, 59-940 Węgliniec e-mail: andrzej_mazurkiewicz@wp.pl
„JAGODA”. 59-950 Jagodzin 90 e-mail: ryszardplonka@o2.pl
Elżbieta Kardach Ul. Sikorskiego 20A, Węgliniec
e-mail: kardach panda@o2.pl
Elżbieta Wajda Ul. K. Wojtyły 23,Węglinie: ela866@interia.pl

BusinessCircle Goerlitz Zgorzelec

spotkanie