OGÓLNE ZEBRANIE ZPPZ 2017

OGÓLNE ZEBRANIE ZPPZ 2017

Serdecznie zapraszamy na   Zebranie Ogólne Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 roku godz. 19.00 w salach „Zagroda Kołodzieja” Aleje Lipowe 1, 59-900 Zgorzelec z  następującym porządkiem obrad: Powitanie Gości. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Wybór Komisji Skrutacyjnej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Związku Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego za 2016 rok. Sprawozdanie Komisji…