MAJOWE SPOTKANIE TEMATYCZNE członków ZPPZ

9 maja – poniedziałek – „Zagroda Kołodzieja” godzina: 19,oo  Spotkanie tematyczne – informacyjne
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zgorzelcu Dyrektorem PSSE

panią Aliną Tyc .

logo
zarezerwujcie sobie termin