INTERREG wspólny projekt edukacyjny dla pracodawców

Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego wspólnie z Fundacją Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Mariental złożył aplikację do wspólnego projektu w ramach III osi priorytetowej Edukacja transgraniczna w Programie Współpracy  INTERREG  Polska-Saksonia 2014-2020.pobrany plik

Projekt Important management education (IME)
Impuls – wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw poprzez edukację
kadry zarządzającej firm polskich i niemieckich z Euroregionu Nysa
.
Szkolenia/warsztaty/ treningi/ćwiczenia/

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim –  Edukacja Transgraniczna

Naszym partnerem w Edukacji Trangranicznej  dla właścicieli małych i średnich firm i kadr kierowniczych jest Międzynarodowe Centrum Spotkań w St. Marienthal koło Ostritz.

Internationales Begegnungszentrum St. Marienthal (IBZ)
Öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts -St. Marienthal 10 , 02899 Ostritz
Ralf Ostrowski Kierownik międzynarodowego centrum spotkań w St. Marienthal koło Ostritz.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszych wniosków.