Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego

 

Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego 

 


Pobierz – DEKLARACJE PRZYSTĄPIENIA 

wypełnij  (forma cyfrowa akceptowana (e-mail)
 

pytania prosimy przesyłać na adres: biuro@zppz.pl

PRZYSTĄP DO NAS

Tel: 0-75 77 540 57, 0-75 77 560 13 fax: 0-75 77 544 94  

biuro@zppz.pl

biuro

kontakt

CELE ZPPZ
PRZYSTAP DO NAS – NAPRAWDĘ WARTO – RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI

RAZEM PRACODAWCY MOGĄ WIĘCEJ  
                          
Organizacja nasza  powstała w styczniu 2003 roku  nosi nazwę „Związek Pracodawców Powiatu Zgorzeleckiego” – w skrócie ZPPZ. Terenem działania

Związku  jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej  
a siedzibą  Związku jest miasto  Zgorzelec.  Związek działa na podstawie  ustawy z dnia 23 maja 1991r.

o organizacjach pracodawców  ( Dz.U. Nr 55, poz. 235 z 1991r.  z późn. zm. ).  Związek jest organizacją samorządną  i niezależną  w  swej działalności

statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji
 

Władze ZPPZ

 

Organami statutowymi Związku są:

1.Zebranie Ogólne Związku

2.Zarząd

3.Komisja Rewizyjna.

 

Całokształtem działalności Związku kieruje Zarząd ZPPZ

Tomasz Strykowski - Przewodniczący 

Wojciech Brzeziński - Wiceprzewodniczący

Mirosława Kulinicz - CzłonEK Zarządu

Andrzej Muniak - CzłonEK Zarządu

Szymon Hawrto - CzłonEK Zarządu  

 

Komisja Rewizyjna

Marietta Brzezińska   - Przewodnicząca

Jerzy Frania

Zbigniew Świta

ZPPZ ma na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w związku

Podstawowe zasady działania ZPPZ


•  być niezależnym od władz państwowych i samorządowych ale ściśle z nimi współpracować,
•  być apolitycznym i nie wiązać się trwale z partiami politycznymi, ale orientować się w ich programach i wspierać te, które rozwiązują problemy pracodawców
•  Reprezentować i bronić interesów pracodawców,
•  Być organizacją pracodawców o charakterze dobrowolnego zrzeszania
 

gallery/zppz fota

Napisz do nas